Ett bäst-före-datum

finns det på det mesta...

Kolla igenom dina lösa mat- el bakrecept. Samla ihop och skriv/klistra in dem i en kokbok du verkligen använder. Så kan du göra dig av med någon pärm el klippbok el dyl. Så har du allt uppdaterat och samlat på ett ställe...


/Bmindre prylar

Ett enklare liv med upplevelser i centrum, istället för prylar. Att våga gå sin egen väg, och att inte låta sig påverkas av andras åsikter om sig själv. Ett liv med mindre sysslor, där tid frigörs för att ägnas åt dom man älskar och det man älskar. En viktig del i detta är minskad och medveten konsumtion. Det finns ingen billig mat, inga billiga saker. Priset är det samma och betalas av någon, någonstans.

RSS 2.0